COPYRIGHT 2018  东莞市领业节能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED    粤ICP备17142350号-1  网站建设:中企动力 东莞

案例展示

——  CASE PRESENTATION  ——

致力于为公众提供可靠、深受信赖的产品和服务

惠州永盛五金电镀有限公司

浏览量

电镀线类型:一机二线  (3台机)
电镀温度:50℃-60℃
电镀产品:镀银、镀镍、镀金、镀锡 、LED支架、精密端子、
机组配置:4台LYK-025 领业工业高温空气能热泵

      惠州永盛五金电镀厂专业从事连续电镀代加工;已开设连续镀锡、镀镍、镀金、LED支架镀银等电镀表面处理。主要镀种有:连续镀镍、连续镀亮锡、连续镀雾锡、连续镀全金、半金镍、半金亮锡、LED支架连续镀银。为广大客户提供连接器、LED支架、精密端子、USB外壳、DC开关、编码器、底座、锅仔、码片、超薄C5210EH、C5210HS及各类预镀材料的表面镀锡、镀镍、镀金、镀银等电镀加工服务。

    领业节能科技以专业制造与销售95℃工业空气能热泵及水源/热回收热泵,(污泥)热泵烘干机,污废热余回收机组,节能器和DRS蒸馏系统机组系统等节能设备企业, 公司拥有专业技术研发团队,自主研发拥有自主知识产权的节能系统,充分借鉴欧美先进的设计理念,遵循业界最高水准的德国制冷产品标准,坚持以世界领先的节能环保技术和卓越品质以及快捷可靠的安装维护,满足用户的制热、制冷需求,提供安全舒适经济的享受.

[{"atlasImg":{"id":182,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":109,"title":"","des":"","coverFlag":true,"imgUrl":"/repository/image/qmXTAlZtQke7k2zQB284hg.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000","thumbUrl":"/repository/image/qmXTAlZtQke7k2zQB284hg.jpg_{2i}xa.jpg?k=1561341995000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":1,"imgId":170,"thumbId":170},"bigWidth":1200,"bigHeight":690,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/qmXTAlZtQke7k2zQB284hg.jpg?k=1561341995000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/qmXTAlZtQke7k2zQB284hg.jpg?k=1561341995000"},{"atlasImg":{"id":183,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":109,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/52jZN9ZIRwS0Pzf1NOUKzA.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000","thumbUrl":"/repository/image/52jZN9ZIRwS0Pzf1NOUKzA.jpg_{2i}xa.jpg?k=1561341995000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":2,"imgId":171,"thumbId":171},"bigWidth":1200,"bigHeight":690,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/52jZN9ZIRwS0Pzf1NOUKzA.jpg?k=1561341995000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/52jZN9ZIRwS0Pzf1NOUKzA.jpg?k=1561341995000"},{"atlasImg":{"id":184,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":109,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/RObTt-D2QmqoKfB1bIdAjQ.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000","thumbUrl":"/repository/image/RObTt-D2QmqoKfB1bIdAjQ.jpg_{2i}xa.jpg?k=1561341995000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":3,"imgId":172,"thumbId":172},"bigWidth":1200,"bigHeight":690,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/RObTt-D2QmqoKfB1bIdAjQ.jpg?k=1561341995000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/RObTt-D2QmqoKfB1bIdAjQ.jpg?k=1561341995000"},{"atlasImg":{"id":185,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":109,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/VYDKx5wTQ6SWjOgqWOTRGg.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000","thumbUrl":"/repository/image/VYDKx5wTQ6SWjOgqWOTRGg.jpg_{2i}xa.jpg?k=1561341995000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":4,"imgId":173,"thumbId":173},"bigWidth":1200,"bigHeight":690,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/VYDKx5wTQ6SWjOgqWOTRGg.jpg?k=1561341995000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/VYDKx5wTQ6SWjOgqWOTRGg.jpg?k=1561341995000"}]
/atlas/1/
""
"点击查看原图"
e_box-000 e_MinorLink-001 e_link-001 true false true false 图册详情 70 true yyyy/MM/dd true e_box-000 true {"type":"","content":"","target":""} true e_AtlasArticleBox-001 e_articles-001 e_box-000 false 3 false e_AssistName-001 false e_link-001 e_icon-000 e_icon-000 false false e_ListImgTitle-001 input e_MinorLink-001 c_intro_relatedlist-15269604287408210 2 3 false false e_box-000 0 true false true _blank 1s_pAnGs003 e_image-000 24 1s_pAnGs001 true true true e_box-000 false e_box-000 225x225 atlas_detail-1529913536168 e_PreBtn-001 225 24 e_MajorLink-001 TitleAll 1s_sbxGs002 图册详情 false 1s_sbxGs001 e_NextBtn-001 1s_sharesGs001 c_news_relatedlist-15269604289034721 c_companyplace_relatedlist-15269604290473780 e_HtmlEditor-001 24 e_btn-000 false e_box-000 e_box-000 false {"type":"","content":{"id":"","text":""},"target":"_blank"} true e_ContentMajorStyleBox-001 false e_box-000 e_box-000 e_MinorLink-001 e_AtlasRelationImg-001 true e_AtlasBox-001 true false true false true false true e_box-000 false false e_AssistInfo-001 100 true e_box-000 false false e_AssistInfo-001 e_box-000 e_image-001 e_box-000 e_box-000 false 4x3 true e_num-002 e_box-000 e_pagebox-000 true 3 0 0 4x3 e_ArticleHline-001 true e_box-000 atlas/atlas_detail-01 More e_ImgSummary-001 c_product_relaedlist-15269604288090354 true e_box-000 e_PageNum-001 false e_name-001 e_name-001 e_name-001 e_num-001 e_name-001 c_message_relatedlist-15269604290759928 true 1s_kwdsGs001 0 e_box-000 e_box-000 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-001 60 e_IconSwitchBtn-001 e_box-000 e_ImgHead-001 e_link-001 true e_head-000 true 0 6 true true e_ImgHead-001 e_box-000 false true top true c_atlas_detail-01001 atlasId;currentPage;atlasCateId 225 turnPage true _blank {"type":"","content":"","target":""} 4 true e_AssistName-001 3 e_AssistName-001 e_AssistName-001 e_AssistName-001 false e_num-002fsaggasf true e_PageNum-002 c_atlas_relatedlist-15269604289343481 e_box-000 e_image-000 true true c_file_relatedlist-15269604291162496 e_box-000 60 true 24 false 100 70 false true 1 1s_styleName0005 c_problem_relatedlist-15269604289863533 1s_styleName0002 HH:mm:ss 1s_styleName0003
/repository/image/qmXTAlZtQke7k2zQB284hg.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000 /repository/image/qmXTAlZtQke7k2zQB284hg.jpg_{2i}xa.jpg?k=1561341995000 /repository/image/qmXTAlZtQke7k2zQB284hg.jpg?k=1561341995000
/repository/image/52jZN9ZIRwS0Pzf1NOUKzA.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000 /repository/image/52jZN9ZIRwS0Pzf1NOUKzA.jpg_{2i}xa.jpg?k=1561341995000 /repository/image/52jZN9ZIRwS0Pzf1NOUKzA.jpg?k=1561341995000
/repository/image/RObTt-D2QmqoKfB1bIdAjQ.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000 /repository/image/RObTt-D2QmqoKfB1bIdAjQ.jpg_{2i}xa.jpg?k=1561341995000 /repository/image/RObTt-D2QmqoKfB1bIdAjQ.jpg?k=1561341995000
/repository/image/VYDKx5wTQ6SWjOgqWOTRGg.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000 /repository/image/VYDKx5wTQ6SWjOgqWOTRGg.jpg_{2i}xa.jpg?k=1561341995000 /repository/image/VYDKx5wTQ6SWjOgqWOTRGg.jpg?k=1561341995000
/repository/image/mrK9zEJuRHidI4pkrD8jCQ.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000
/atlas/110.html
/repository/image/AjT-LhWeSjWHukMLmOAMhQ.jpg_{2i}xaf.jpg?k=1561341995000
/atlas/108.html